Om megOversikt over mine kvalifikasjoner:


Jeg har kvalifikasjoner som Ortoptist, Naturmedisinsk Aromaterapeut, Regenerative Detoxification Specialist Level 1 (avgiftning med kosthold og urter ) og instruktørutdanning innen Mindfullness Based Stress Reduction (en meditasjonsform som fremmer oppmerksomt nærvær). I tillegg har jeg tatt flere kurs innen healing/ berøring, studert  iridologi, urter (The Vitalis Herbal Practitioner Program at The Evolutionary School of Herbalsim) , ACEM meditasjon, fotsone terapi og Quantum Aromatherapy®. Jeg har også studert  bøkene fra Anthony William, Medisinsk Klarsynt, som idag danner grunnlag for alt jeg tilbyr. Fra 2021  har jeg deltatt i "The Intuitive Healing Community" fra Muneeza Ahmed. Og i Oktober 2021 fullførte jeg hennes "Rise Up Practitioner Program".  Jeg har også deltatt i hennes 6 ukers "Answer to Cancer program" i September / October 2022. 

Tidligere arbeidet jeg som ortoptist ved øyeavdelingen både i Sør Afrika (Tygerberg Hospital) og i Norge (RIT, nå Sankt Olavs Hospital). Siden 2000 har jeg drevet min egen Naturterapi Praksis i Sør Afrika. Jeg har etterhvert flyttet tilbake til Norge og siden September 2007 er jeg basert i Trondheim.Mine motivasjoner:


Jeg er født med mange fysiske utfordringer. Jeg fikk god hjelp i akutte situasjoner fra både leger og spesialister, og i hverdagen fra en naturopat. Men ingen hadde noen virkelige årsaks forklaringer eller kunne hjelpe meg til å  bli friskere. Det har bidratt til min søken etter mer kunnskap om helse, og min glede av å dele alt jeg kan med alle som selv har det vanskelig eller ønsker å forbedre sin helse. Den  mest sammenhengende forståelse, som har gitt meg den dypeste innsikt og de beste resultatene (både hos meg selv og hos mine klienter) er informasjonen fra Anthony William, også kjent som Medisinsk Klarsynt. Med tid har jeg forankret alt jeg tilbyr i hans informasjon.