Om megOversikt over mine kvalifikasjoner:


Jeg har kvalifikasjoner som Ortoptist, Naturmedisinsk Aromaterapeut, Regenerative Detoxification Specialist Level 1 (avgiftning med kosthold og urter ) og instruktør utdanning innen Mindfullness Based Stress Reduction (en meditasjons form som fremme oppmerksomt nærvær). I tillegg har jeg tatt flere kurs innen healing/ berøring, studert  iridologi, urter (The Vitalis Herbal Practitioner Program at The Evolutionary School of Herbalsim) , ACEM meditasjon, fotsone terapi og Quantum Aromatherapy®. Jeg har også studert  bøkene fra Anthony William, Medisinsk Klarsynt, som idag danne grunnlag for alt jeg tilbyr.

Tidligere arbeidet jeg som ortoptist ved øyeavdelingen både i Sør Afrika (Tygerberg Hospital) og i Norge (RIT, nå Sankt Olavs Hospital). Siden 2000 har jeg drevet min egen Naturterapi Praksis i Sør Afrika. Jeg har etterhvert flyttet tilbake til Norge og siden September 2007 er jeg basert i Trondheim.


Mine motivasjoner:


Jeg er født med mange fysiske utfordringer. Jeg fikk god hjelp i akutte situasjoner fra både leger og spesialister, og i hverdagen fra en naturopath. Men ingen hadde noen virkelige årsaks forklaringer eller kunne hjelpe meg til å  bli friskere. Det har bidratt til min søken etter mer kunnskap om helse, og min glede av å dele alt jeg kan med alle som selv har det vanskelig eller ønsker å forbedre sin helse. Den  mest sammenhengende forståelse, som har gitt meg de dypeste innsikt og de beste resultatene er informasjonen fra Anthony William, også kjent som Medisinsk Klarsynt. Med tid har jeg forankret alt jeg tilbyr i hans informasjon. 
My Qualifications:


I am a qualified Orthoptist, Professional Aromatherapist, Regenerative Detoxification level 1 specialist and am instructor in Mindfullness Based Stress Relieve. I have also Studied Quantum Aromatherapy®, iridology, The Vitalist Herbal Practitioner program (The Evolutionary School of Herbalism), The Medical Medium series of books, reflexology, healing and ACEM meditation. 

Previously I worked as an orthoptist both in South Africa (Tygerberg hospital) and Norway (Sankt Olavs Hospital). Since 2000 I have worked privately as a natural health care therapist in South Africa. Since September 2007 my health practice has been in Trondheim. 


My motivation:


I was born with many physical challenges. In acute medical situations I received help from both doctors and specialists. For chronic symptoms a naturopath supported me. But no one had any  insights that could help me  become healthier. This has contributed to my search for more knowledge about health and well being, and my joy of sharing everything that I can with everyone that  is struggling with their own health or wanting to protect and support their health… The deepest, most coherent understanding, which has given me the greatest insights and the most profound health results is the information from Anthony William, also known as The Medical Medium. I have therefore anchored my practice, both as a therapist and teacher in his information.