Tjenester


Tjenester


Jeg tilbyr konsultasjoner der jeg  lytte, veilede, undervise, støtte og inspirere deg på din reise til bedre helse! 


Veiledningen er basert på egen erfaring, tidligere studier (Naturmedisinsk aromaterapi, Quantum Aromatherapy ® , Regenerative Detoxification, Vitalist Herbalism med mer). Alt er forankret i informasjonen fra  Anthony Williams også kjent som Medisinsk Klarsynt. Den omfatter blant annet matvalg, tilskudd og urter. 


Jeg tilbyr også en myk, intuitiv aromaterapi behandling samt undervisning i bruk av naturmedisinske eteriske oljer. 


Vår kropp er veldig sammensatt og  strålende helse krever at mange innviklede  prosesser  fungere på en harmonisk måte. Noen grunnleggende faktorer som kan svekke vår helse er blant annet;  giftstoffer i miljøet (mat, vann, klær, luft osv.), stråling, sykdomsfremkallende mikro organisme (virus, bakterie osv.), uheldige mat valg, spenninger/stress, og våre  arv. Ved å tilpasse vår kosthold, og finne bedre strategier for å håndtere utfordringer og spenninger på, kan vi  forbedre helsen vår!  Det finnes mange fine urter, tilskudd og eteriske oljer som kan gjøre denne prosessen lettere, spesielt om man slite med heftige eller langvarige symptomer. 

Services:


I offer consultations to listen,  support, guide, teach and inspire you on your journey towards improved health!


Our bodies are very complex and for radiant health many intricate processes need to function  in a harmonious and well co ordinated way. Some fundamental factors that can weaken our health are poor food choices, tensions, trauma, toxins in our environment (food, water, clothes, air etc), radiation and pathogens (pathogenic viruses, bacteria, etc). By adjusting our diet and finding better strategies to deal with challenges, tensions and past traumas we can improve our health and wellbeing. There are many powerfull herbs, supplements and essential oils that can support this healing process. 


I offer health coaching, combining cleansing  and regenerating food choices with herbal and nutritional  support.  My advice is based on the information from Anthony William also known as the Medical Medium. If you are in Trondheim I also offer gentle intuitive massage treatments, using quantum bio informed essential oils.