Tjenester


Tjenester


Jeg tilbyr konsultasjoner der jeg  lytter, veileder, underviser, støtter og inspirerer deg på din reise til bedre helse! 


Veiledningen er basert på egen erfaring, tidligere studier (Naturmedisinsk aromaterapi, Quantum Aromatherapy ® , Regenerative Detoxification, Vitalist Herbalism med mer). Alt er forankret i informasjonen fra  Anthony William også kjent som Medisinsk Klarsynt. Den omfatter blant annet matvalg, tilskudd og urter. 


Jeg tilbyr også en myk, intuitiv aromaterapi behandling samt undervisning i bruk av naturmedisinske eteriske oljer. 


Vår kropp er veldig sammensatt og  sprudlende helse krever at mange innviklede  prosesser  fungerer på en harmonisk måte. Noen grunnleggende faktorer som kan svekke vår helse er blant annet;  giftstoffer i miljøet (mat, vann, klær, luft osv.), stråling, sykdomsfremkallende mikroorganismer (virus, bakterier osv.), uheldige mat valg, spenninger/stress, og vår  arv. Ved å tilpasse vårt kosthold, og finne bedre strategier for å håndtere utfordringer og spenninger på, kan vi  forbedre helsen vår!  Det finnes mange fine urter, tilskudd og eteriske oljer som kan gjøre denne prosessen lettere, spesielt om man sliter med heftige eller langvarige symptomer.