Tjenester


Tjenester


Jeg tilbyr konsultasjoner der jeg  lytte, veilede, undervise, støtte og inspirere deg på din reise til bedre helse! 


Undervisningen er basert på egen erfaring, tidligere studier (naturmedisinsk aromaterapi, Quantum Aromatherapy ® , Regenerative Detoxification, Vitalist Herbalism med mer). Alt er forankret i informasjonen fra  Anthony Williams også kjent som Medisinsk Klarsynt. Den omfatter blant annet matvalg, tilskudd og urter. 


Jeg tilbyr også en myk, intuitiv aromaterapi behandling samt undervisning i bruk av naturmedisinske eteriske oljer. 


Vår kropp er veldig sammensatt og  strålende helse krever at mange innviklede  prosesser  fungere på en harmonisk måte. Noen grunnleggende faktorer som kan svekke helsen er blant annet; uheldige mat valg, spenninger, giftstoffer i miljøet (mat, vann, klær, luft osv.) patogene mikro organisme og våre  arv. Ved å tilpasse kostholdet, og finne bedre strategier for å håndtere utfordringer og spenninger på, kan vi  forbedre helsen vår!  Det finnes mange fine urter, tilskudd og eteriske oljer som kan gjøre denne prosessen lettere, spesielt om man slite med heftige eller langvarige symptomer. Services:


I offer consultations to listen,  support, teach  and inspire you on your journey towards improved health!

Our bodies are very complex and for radiant health many intricate processes need to function  in a harmonious and well co ordinated way. Some fundamental factors that can weaken our health are poor food choices, tensions, trauma, toxins in our environment (food, water, clothes, air etc) pathogens and our genetic make up. Luckily, by adjusting our diet and finding better strategies to deal with challenges and tensions we can improve our health and wellbeing. 


I offer health coaching, combining cleansing. healing and regenerating food choices with herbal, nutritional  and essential oil support if wished for.  My advice is based on the information from Anthony William also known as the Medical Medium. If you are in Trondheim I also offer gentle intuitive massage treatments, using quantum bio informed essential oils.